h

Voorjaarsnota

6 juni 2018

Voorjaarsnota

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

Bij de behandeling van de voorjaarsnota riep de SP op om te blijven werken aan een leefbare Provincie, waar niveaus van armoede onder, in plaats van boven het landelijk gemiddelde liggen, waar werkgelegenheid boven in plaats van onder het landelijk gemiddelde liggen en waar zorg en voorzieningen beschikbaar en bereikbaar zijn en blijven.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat

Zoals ik ook al in commissie heb gezegd, de voorjaarsnota ziet er gewoon prima uit. Mooi vormgegeven, een goed leesbaar stuk en positief van toon. De vragen die we toen hadden zijn beantwoord en onze opmerkingen gehoord. Dat de algemene beschouwingen aan de Voorjaarsnota gekoppeld zijn, begint ons steeds meer tegen te staan. PS heeft op basis van dit ‘plaatjes en grafieken’ boekje natuurlijk geen compleet beeld over het komende jaar. Wat de SP betreft worden de algemene beschouwingen bij de begroting gehouden zoals het hoort.

Wat niet goed gaat is Treant, de eerste in waarschijnlijk een lange reeks regionale ziekenhuizen die door de steeds verder aangescherpte kwaliteitseisen in problemen komen. Een hele hoop negatieve publiciteit, gesloten afdelingen, onrust onder het personeel en als enig ziekenhuis in het noordoosten in de rode cijfers. Dat wil wel wat zeggen. Het raakt aan het belangrijkste onderwerp voor Drenthe, de leefbaarheid! Hoe gaan de gesprekken en is er al zicht op verbetering?

We hebben in onze sportieve provincie een aantal initiatieven op sportgebied, er zijn sportfunctionarissen. Voor wat wij daarover horen, gaat dat goed. Is het misschien een goed idee om zoiets ook uit te rollen over cultuur? Jaren geleden is er van alles gekort of wegbezuinigd. Misschien is het nu tijd om dat weer een impuls te geven. Net zoals je bij sport een oud-sporter uitnodigt om clinics te geven aan de jeugd, zou je dat ook bij cultuur kunnen doen. Is het misschien tijd om in Drenthe een soort ‘Clinicfonds’ op te zetten waar de jeugd geënthousiasmeerd wordt door Drentse oud-sporters of toppers uit de cultuurwereld? 

VZ PS en GS hebben het bevorderen van de leefbaarheid in onze Provincie hoog in het vaandel staan. Veel projecten zijn op dit moment in uitvoering, vaak met een revolverend karakter zodat de gelden ook weer opnieuw beschikbaar komen voor nieuwe projecten. Allemaal positieve ontwikkelingen in een provincie die leeft. Een provincie met levendige kernen, moderne landerijen en met uitgestrekte natuurgebieden. Dat is wat we wensen: een provincie waar je graag wilt zijn, voor een vakantie of om voor altijd te blijven.

Wij moeten blijven werken aan een leefbare Provincie, waar niveaus van armoede onder, in plaats van boven het landelijk gemiddelde liggen, waar werkgelegenheid boven in plaats van onder het landelijk gemiddelde liggen en waar zorg en voorzieningen beschikbaar en bereikbaar zijn en blijven.

Reacties

Beste Wim,

In jou verhaal heb je het over een leefbare en bereikbare provincie.
Daar wil ik graag kanttekeningen bij plaatsen.
Leefbaar bestaat in mijn opinie uit dat inwoners zich goed kunnen verplaatsen tussen A en B.
En als ik in de praktijk zie dat het Busvervoer wordt afgebroken en in mijn beeldvorming OV geld wordt weggesluisd naar Groningen waar dit geïnvesteerd wordt in diverse vormen van Hoogwaardig Openbaar Vervoer en wij in Drenthe worden afgescheept met kleine busjes die niet voldoen aan de Hoogwaardige verbindingen zoals in Groningen.
Ook bij navraag bij diverse Statenfractie in Assen wordt er geen of voldoende aandacht gegeven aan de Jaarrekening van het OVBureau.
De Democratische besluitvorming is ver te zoeken omdat ik ook gehoord heb dat indien men lastige vragen stelt aan de Heer Brink over de gang van zaken betreffende het OVBureau de Statenleden nauwelijks een passende reactie krijgen.
Ook de in mijn ogen te ver doorgevoerde autonomie van deze volstrekt overbodige instelling baart mij grote zorgen.

Kees van Leeuwen.

Reactie toevoegen

U bent hier