h

Vitaliteitsfonds voor vitalere vakantieparken in Drenthe

7 februari 2018

Vitaliteitsfonds voor vitalere vakantieparken in Drenthe

SP stemt in met revitalisering van de vakantieparken. Recreatie is een belangrijke economische factor in Drenthe. Veel recreanten vinden de weg naar Rust, Ruimte en Groen. Ko Vester vroeg nog weer een keer aandacht voor de mensen die vaak al jaren op een aantal vakantieparken wonen.

Lees hier de bijdrage van Ko Vester:

In de commissievergadering heeft de SP als gezegd dat de SP positief staat ten opzichte van dit statenstuk. De recreatie is een belangrijke economische factor in Drenthe. Gelukkig weten nog vele recreanten de weg naar Rust, Ruimte en Groen te vinden. En daarnaast nog veel oog hebben voor wat Drenthe verder te bieden heeft.

Onderscheidende vakantieparken, die veel te bieden hebben. Topparken.
Dat we met dit statenstuk de parken die nog niet deze status hebben maar wel de potentie hebben, steun willen geven is niets op tegen.
Het rapport van ZKA geeft een goed inzicht waar de keuzes liggen voor investeren in groei.
Maar ook de schaduwkant wordt zichtbaar. Permanentebewoning!
Al dan niet met zwaardere sociaal-maatschappelijke problematiek.
Er wordt gesproken over gevaar van ondermijning door georganiseerde criminaliteit. De CU sprak in de commissie zelfs over prostitutie, wietteelt en opslag gestolen goederen.

Het klinkt als: vakantieparken in Drenthe worden het Sodom en Gomorra van de toekomst. Ik wil de gedeputeerde vragen of hier signalen en cijfers over Drenthe zijn? Zijn er gegevens over de 9 genoemde parken? Speelt dat daar? Wordt dit niet erg zwaar aangezet?
Prostitutie, wietteelt en criminaliteit vindt toch ook helaas onze gewone woonwijken plaats? Bij een grote inval door de politie op 8 maart vorig jaar op recreatiepark Anloo is er niets gevonden dat met georganiseerde criminaliteit te maken heeft. Geen prostitutie, geen wietplanten, geen opslag. Wel sociale problematiek en vermoeden van huursubsidie fraude.
In het ZKA rapport staat te lezen dat ongeveer 3000 vakantieplaatsen permanent worden bewoond.

Dat staat voor naar schatting 5000 inwoners van Drenthe. 5000 mensen!!! En waaruit bestaat deze populatie? Veel ouderen die voor rust ruimte en groen voor hun oude dag kozen. Gingen drenthenieren. Maar ook mensen die om financiële reden ervoor kozen. Of wegens de sociale woningnood. Of de voorlopers van Tiny Houses.
We moeten goed beseffen dat het om mensen gaat. Met ons huidige provinciaal standpunt van het niet toestaan van permanente bewoning tenzij ……. en de gemeenten gaan handhaven en ze leggen dwangsommen op, creëren we een groot probleem.
In de bijlage 1 wordt gesproken over de legitieme huisvestingsbehoefte van doelgroepen die moeilijk elders terecht kunnen. En dat de primaire verantwoordelijkheid voor deze problematiek bij de gemeente ligt.
De provinciale rol is gericht op ondersteuning en inbreng van kennis.
Mooie woorden en mooie uitgangspunten. Maar hebben de bewoners met handhaving en de dreiging van dwangsommen van 30.000 euro hier wat aan? Wat kan ik zeggen tegen een alleenstaande vrouw van 79 jaar,die weg moet en een dwangsom boven haar hooft hangt. Wat kunnen wij voor haar beteken?

Reacties

Wat was het standpunt van onze fractie in de Staten van woensdag jl ?
Waarom gaat dhr.Broekema zo tegen de SP te keer un het DvhN ??
Graag informatie
Groeten Evert

Reactie toevoegen

U bent hier