h

SP mist menselijke kant in plan vitale vakantieparken

24 januari 2018

SP mist menselijke kant in plan vitale vakantieparken

Foto: wikipedia / www.wikipedia.nl

Bij de behandeling van het plan vitale vakantieparken vroeg de SP aandacht voor de mensen die al jaren op campings wonen. Deze mensen zijn daar soms terecht gekomen omdat ze geen kant op konden. Ze kunnen ook niet zomaar weg.  Ze krijgen te maken met dubbele kosten of hebben geen recht op huursubsidie omdat er immers bezit is in de vorm van een onverkoopbare vakantiewoning. Die categorie bewoners moeten een reëel perspectief krijgen. Nu is er op diverse parken een hoop stress. De mensen hebben gevoel binnenkort gedeporteerd te worden als de gemeente gaat handhaven.

Lees hier de bijdrage van Philip Oosterlaak:

Harstikke leuk, een vakantiewoning! Gezellig op het park, veel natuur in de nabijheid.
Het gebruik en de eigendom van vakantiewoningen brengt na verloop van tijd echter nogal eens problemen met zich mee. Ben je de trotse eigenaar van een stacaravan op een particulier park, dan blijk je nogal eens rechteloos
te staan tegenover de eigenaar van het park op het moment dat die andere plannen met het park krijgt. En ben je eigenaar van een vakantiewoning op een eigen stukje grond, dan blijkt de vrijheid blijheid van de camping ook ineens zijn grenzen te hebben als een gemeente een camping niet langer meer ziet als een kip met de gouden eieren, maar het wetboek over permanente bewoning uit de kast pakt.
Exploitanten van vakantieparken merken ondertussen dat wat eerst een goedlopend park was, in korte tijd niet meer aan de eisen van de tijd blijkt te voldoen, waarna een reeks noodsprongen genomen worden.

Voordat de overheid toestemming geeft om ergens een vakantiepark te beginnen, zou het goed zijn nauwkeurig stil te staan bij de vraag wat er geregeld is als de recreatie bestemming minder rendabel wordt. Zijn er dan
fondsen om zo'n park op te knappen? Is dan duidelijk wat er gaat gebeuren? Is de eigenaar dan vrij om het park aan de hoogstbiedende te verpatsen? Wij zijn bang dat er feitelijk niks geregeld is op zo'n moment, of zien we
dat verkeerd? Is het niet goed een aantal aanbevelingen als provincie te formuleren? In deze nota vinden we daar niet zoveel over terug.

We lezen dat er een taskforce opgezet gaat worden van zes fte, ook zou er een woordvoerder aan de slag gaan. Kunt u iets meer zeggen over de precieze taken en verantwoordelijkheden, of die mensen inderdaad een full
time baan krijgen en of ze al in de bestaande formatie zitten.

In de nota wordt ook gesproken over criminaliteit en georganiseerde misdaad op vakantieparken. Nu zal dat best wel voorkomen dat er ergens ernstige feiten plaatsvinden, maar hebt u aanwijzingen dat er echt veel aan de hand is op de parken in Drenthe. Meer dan in een gewone woonwijk, of op een willekeurig kantorencomplex? En waar gaat het dan om?

Dan over het gebrek aan betaalbare huisvesting. Op dit moment zijn er ongeveer 3000 huishoudens in Drenthe woonachtig in een vakantiewoning. Soms uit geheel vrije wil, soms ook vanwege een noodzaak. Als er de komende jaren een beleid ingezet gaat worden deze mensen een andere woning aan te bieden, dan zal dat een forse druk uit gaan oefenen op de bestaande voorraad betaalbare huurwoningen. Elke gemeente zal dan enkele honderden extra woningen moeten bouwen. Heeft u de indruk dat hier al een begin mee gemaakt is?

Wat wij vooral in deze nota missen is de menselijke kant van het verhaal. Op diverse parken zitten mensen niet voor hun lol. Het kan gewoon soms berekoud zijn. Ko vertelde over een bewoner die zei dat hij vanwege de kou
vloerwarming had aangelegd, dat bleek een elektrische deken op de vloer van de caravan. Mensen konden vaak geen kant op, waardoor ze op de camping terecht kwamen. Ze kunnen ook niet zomaar weg, want dat zomaar leiden tot dubbele kosten of geen recht op huursubsidie omdat er immers bezit is in de vorm van een onverkoopbare vakantiewoning. Die categorie bewoners moeten een reëel perspectief krijgen. Nu is er op
diverse parken een hoop stress, het gevoel binnenkort gedeporteerd te worden als de gemeente wil gaan handhaven. Is er in de aanpak ook aandacht voor deze kant van het verhaal?

Overigens vinden wij het prima als vakantieparken die nog wel een recreatieve functie hebben, geholpen worden om dat in de toekomst op goede manier te blijven doen. Maar we hebben de indruk dat dit slechts een aanpak voor een deel van de problematiek is.

 

 

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier