h

SP wil onderzoek zeggenschap over ziekenhuizen

13 december 2017

SP wil onderzoek zeggenschap over ziekenhuizen

Steeds vaker komt er nieuws dat er delen van onze ziekenhuizen
bedreigd worden met sluiting. Vorige week werd duidelijk dat de
kinderafdeling en de afdeling verloskunde in Emmen gesloten wordt.
Binnen de provincie zijn grote zorgen over het voortbestaan van
voldoende ziekenhuiszorg in Drenthe.

Lees hier de bijdrage van Philip Oosterlaak:

Sluiting van een afdeling als verloskunde in Emmen is onacceptabel, merkte de gedeputeerde Jumelet terecht op. Onacceptabel.

Je kunt van mening verschillen of de kans groot of klein is, dat de zieken
huiszorg in Emmen en Hoogeveen, verder af zal kalven en hoe snel zoiets
waarschijnlijk is.

Feit is dat de provinciale politiek als het nu mis gaat met Treant en de aan haar verbonden ziekenhuizen, geen zeggenschap heeft over deze belangrijke voorzieningen in onze provincie.
Belangrijk zowel voor patiënten, voor de werkgelegenheid en voor de
leefbaarheid. Er zijn ook betrekkelijk weining handvaten voor de
provinciale en plaatselijke politiek om de ziekenhuizen een helpende
hand toe te steken.

Echter, zoals Jumelet al aangaf, het is onacceptabel als de ziekenhuiszorg in gevaar komt. Dan moet je wel iets doen.

Wij achten het daarom verstandig om nu uit te zoeken welke mogelijkheden er bestaan voor de Drentse overheden om de zeggenschap uit te kunnen
oefenen binnen de ziekenhuizen als verbonden partij, welke rechtsvormen
het meest in aanmerking komen, welke instanties daaraan meedewerking
moeten verlenen, enz. Voor een dergelijk onderzoek hebben wij de volgende motie opgesteld.

Kijk voor de motie in de bijlage. De motie werd niet aangenomen.

 

Reactie toevoegen

U bent hier