h

Een noodlanding die voorkomen kan worden

17 mei 2017

Een noodlanding die voorkomen kan worden

Foto: Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

De SP deed bij de behandeling van de investeringen in Groningen Airport Eelde opnieuw de oproep het besluit om 14 miljoen te investeren uit te stellen. Ko Vester: 'dit investeringsvoorstel is een noodlanding die voorkomen kan worden'

Lees hier de bijdrage van Ko Vester:

Ziet u ze vliegen of staat u met beide benen op de grond? Gelooft u in sprookjes en heeft u zich laten betoveren door de meer dan fantastische PR/marketing van GAE? De werelden zijn door GAE verbonden.
We hadden ooit een hub naar Barcelona, maar die bestaat niet meer.
We hebben nu Kopenhagen als hub, alleen dit jaar niet in het vakantieseizoen juli/augustus. Maar misschien volgend jaar weer wel, hoopt men.

De PR doet ons geloven dat de hele wereld snel en voordelig binnen ons bereik ligt. De waarheid is anders. Ook heeft u de mogelijkheid om deel te nemen aan de AirPort Night Run of bij FC Groningen in de skylounge kunt
plaatsnemen. De PR machine doet het fantastisch. De advertenties komen dagelijks via facebook tot ons. Aantrekkelijke vluchten naar b.v. San Francisco. Alleen niet in juli en augustus en ook niet te vinden voor de
605 euro, maar er staat ook vanaf. Dit is marketing en PR op haar best.

Dit geldt ook voor de passagiersaantallen. U leest 160.000. Bedoeld wordt 80.000 vertrekkende en 80.000 terugkerende, inclusief de elders ingestapte passagiers. Het is maar hoe je het verhaal verkoopt. Het is hetzelfde met LEM, LOM, ROF, NEDAB. We kunnen gewoon zeggen dat GAE met verlies draait en volgens vele deskundigen zal dat ook zo blijven. We kunnen het verlies wel spreiden in LOM en LEM maar het totaal blijft hetzelfde en zal moeten worden opgebracht.

Men vergeet in het splitsingsverhaal de dreiging dat de luchtverkeersleiding kosten waarschijnlijk niet meer door het rijk worden gedragen. En de NEDAB kosten, die men wil onderbrengen bij de veiligheidsregio Drenthe door de 12 Drentse gemeenten moet worden opgebracht. (Hoor: de inwoners van Drenthe) Het standpunt van de 12 gemeenten hierover is onbekend.

Ruim een jaar geleden was het standpunt van GS uit de mond van ex-gedeputeerde Van de Tuuk: Laat ze eerst maar gaan vliegen en het bedrijfsleven het'toegezegde initiatief gestand doet. Nu is het omgekeerd. Het bedrijfsleven stelt voorwaarden aan de aandeelhouders De heer Post is heel actief geweest en heeft intentieverklaringen verzameld. Intentieverklaringen.
Maar wat zegt dat nu? Intentie. Men had de intentie om tot een kabinet te komen. Resultaat? Intentie geeft geen zekerheid en geeft altijd een uitweg.
En de intentie is gericht op een bedrijvenpark en niet op het vliegveld. Geen nieuwe bestemmingen. Geen geld in het luchtvaart ontwikkelings fonds.
Maar toegegeven, de heet Post weet het prachtig en spannend, onder de vleugels van geheimhouding, te brengen.

Het leek wel of ik in een bus zat waar men matrassen en kussens aan ouderen probeerde te slijten. Er is de intentie om een vliegtuigdemontatiebedrijf te starten. Maar gaat dit wel door nu er al een is in Twente? Twente loopt voorop. Ook met drones. Space 53 werkt samen met de universiteit Twenthe. Er is een opleiding Dronepilot.

Waar zijn we mee bezig? Een vliegveld waarvan men naar vele bestemmingen kan vliegen of met een bedrijventerrein, een winkelcentrum, een restaurant of festival/kunst terrein? De nieuwe onderzoeken hebben een hoog wc-eend gehalte of als u dat meer aanspreekt "de slager"
Wat heeft u gedaan met de rapporten van de NRK. Heeft u zich verdiept in o.a. De kritische brief van de heer Lugt. De diverse insprekers in het verleden.
Maar hoe nu verder? De SP heeft gezocht naar het eerlijke, realistische en
volledige verhaal in dit statenstuk. Maar hoe daar ook naar kijken: het vliegveld Eelde, sorry, een financieel verantwoord GAE blijft voor de SP een onhaalbare kaart. Zeker in het licht dat vliegveld Lelystad naar verwachting
vanaf 2018 gaat draaien, en de luchtverkeersleiding in de toekomst een grote kostenpost kan worden. Het ontbreken van concrete toezeggingen van het
bedrijfsleven in het routeontwikkelingsfonds. Wat gaat de regiovisie Groningen Assen doen. Wat gaat de NOM doen?

Er zijn volgens de SP te veel onzekerheden om nu al een definitieve beslissing te nemen. Schort de beslissing op tot 2018 De tijd is er vast wel.
Neem geen onomkeerbaar besluit dat de gemeenschap heel veel geld kost en weinig tot geen kans van slagen heeft. Kijk nog een keer naar de NRK rapporten. Wat zijn de kansen voor het vliegveld. Het vliegveld en niet
een bedrijventerrein. Voor de SP is het statenstuk een noodlanding die
voorkomen kan worden.

https://www.drentsparlement.nl/Vergaderingen/Statencommissie-Financien-Cultuur-Bestuur-en-Economie-FCBE-1/2017/17-mei/13:00

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier