h

SP had motie voor ontslag CDK in de achterzak

1 maart 2017

SP had motie voor ontslag CDK in de achterzak

Foto: Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

Tijdens het spoeddebat over de affiare Tetrode trad de CDK toch nog af. In de eerste termijn wilde de CDK nog blijven. De SP had al aangegeven geen vertrouwen meer in de CDK te hebben en hem gevraagd af te treden. Voor de tweede termijn had de fractie een motie klaar liggen.

De motie was uiteindelijk toch niet nodig want voordat de fracties konden beginnen aan hun tweede termijn kwam de CDK met de mededeling onvoldoende vertrouwen te ondervinden van de Staten.

Wim Moinat: In eerste termijn heeft de SP aangegeven dat voor het uitvoeren van het ambt van CDK meer inzicht, wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel nodig is dan Dhr. Tichelaar heeft laten zien. Hij heeft uitgebreid de kans gehad om die indruk weg te nemen. En in plaats van rustig, wijs en met fijngevoeligheid te reageren zagen we een man die zich gedraagt als de spreekwoordelijke olifant in de porseleinkast. Een emotionele straatvechter. Die het nota bene presteert om, nadat hij heeft gezegd 'stom, stom, stom ik had de naam van het bedrijf van mijn schoonzus niet moeten noemen' vervolgens de naam van firma 2 te noemen. In het openbaar, met tientallen nationale camera’s op zich gericht.

De CDK vroeg de Staten om alstublieft te mogen blijven. Ons antwoord daarop was nee. We hebben zelfs vandaag nog tijdens het debat kunnen zien dat deze CDK niet over de benodigde grondhouding en bewustzijn beschikt die je van een bestuurder mag verwachten. Het vertrouwen in de CDK is dusdanig geschonden dat dit zou moeten leiden tot het ontslag van de CDK. De motie die we daarvoor hadden gemaakt was uiteindelijk niet nodig omdat de CDK de eer aan zichzelf hield.

Bijdrage SP 1e termijn. Gang van zaken herinrichting Huize Tetrode.

Een samenwerking tussen journalisten van het Dagblad van het Noorden en de Volkskrant heeft er uiteindelijk toe geleid dat we nu hier bij elkaar zijn om te spreken over de gang van zaken rondom de herinrichting van Huize Tetrode.

We kunnen vandaag de hele procedure tot in detail bespreken,maar wat de SP betreft gaat het maar om één belangrijke vraag:is er nog voldoende vertrouwen in de commissaris? Dat klinkt stevig en zo is het ook bedoeld!

Als commissaris van de Koning is Jaques Tichelaar de voorzitter van het College van de Gedeputeerde Staten en van de Provinciale Staten van Drenthe en als zodanig  het 'gezicht' van het bestuur van de provincie.

In deze positie heeft hij een voorbeeldfunctie en is het belangrijk dat hij onafhankelijk is en van onbesproken gedrag. "De integriteitcode van de provincie schrijft voor dat een bestuurder zelfs de schijn van belangenverstrengeling moet vermijden" stond gisteren in de krant.

Volgens de heer Tichelaar heeft hij deze integriteitscode niet overtreden.

Maar wat is er nu precies gebeurd? De CdK schrijft dat hij zijn schoonzus voor een zakelijke opdracht heeft voorgedragen aan een ambtenaar, zonder de familieband te vermelden. Toen die duidelijk werd ‘is  er overlegd tussen de commissaris en de ambtelijke organisatie’, staat in de brief. ‘De opdracht werd vanwege de geconstateerde familieband niet verder uitgebreid, maar afgerond.’

Dit was het moment waarop een gewaarschuwde commissaris had moeten beseffen dat hij de Staten had moeten inlichten. Dat heeft hij niet gedaan en daar is geen enkel excuus voor!  Ik zeg 'gewaarschuwde commissaris' omdat hij al eerder te maken heeft gehad met vragen omtrent zijn integriteit.

Ik verwijs naar de affaire in Coevorden waarbij nog steeds niet duidelijk is of de commissaris zijn diensten heeft aangeboden aan de burgemeester of de burgemeester de hulp van de Cdk heeft ingeroepen. Ook hier legde de CdK tegenstrijdige verklaringen af. Een incident is een eenmalig iets, er kan dan sprake zijn van een inschattingsfout. Maar als er een tweede keer zoiets voordoet, zeker nadat er beterschap is beloofd, is er serieus iets mis. Doordat deze beide gelijkwaardige incidenten niet of onvoldoende weerlegd kunnen worden, is het vertrouwen in de Cdk aangetast.

De CdK heeft de integriteitcode niet overschreden, zegt hij. Maar integriteit is meer dan een code. Het houdt in dat iemand eerlijk en oprecht is.Dat iemand beschikt over een intrinsieke betrouwbaarheid, zegt wat hij doet, en doet wat hij zegt. 

We kunnen concluderen - voorzitter -  dat we voor het uitvoeren van het ambt van Commissaris van de Koning  meer inzicht, wijsheid en verantwoordelijkheidsgevoel verwachten dan dat dhr. Tichelaar heeft laten zien. En we hopen dan ook de hij de - voor ons enige-  juiste keuze maakt en zijn ontslag indient bij de regering.

Reactie toevoegen

U bent hier