h

Ontwikkelvisie luchthavenomgeving

26 juni 2016

Ontwikkelvisie luchthavenomgeving

Foto: wikipedia / www.nl.wikipedia.org

SP wil eerst het rapport over de toekomst van Groningen Airport Eelde zien. De ontwikkeling van de luchthavenomgeving moet na de zomer tegelijk met dat rapport worden behandeld.

Lees hieronder de bijdrage van Ko Vester:

"Ambitie is fantastisch, maar je kan ook overdrijven en dat is hier nogal zwaar het geval.
Het is zo ambitieus dat je het bagger kunt noemen, luchtfietserij of megalomaan of wat voor termen ook.
Dit stuk, dat hier voor ligt is van elke realiteit gespeend. Wat ons betreft, mijn eindadvies naar dit college zou dan ook zijn: trek het maar terug want hier kan je niets mee"

Deze woorden sprak Statenlid Beerda van de PVDA op 17 september 2014 naar aanleiding van de ontwikkelvisie luchthavenomgeving Groningen Airport Eelde van de provincie Drenthe en Gemeente Tynaarlo.

Een rapport met bijna identieke omslag als het Statenstuk van vandaag. Alleen Tynaarlo ontbreekt. Waar zijn ze gebleven? Ook Tynaarlo moet nog beslissingen nemen. Maar het gaat niet om de omslag, maar om de inhoud. Toen was er veel kritiek van de fracties.

GL:vond dat er te weinig aandacht was voor natuur. Zei: wat ons betreft: bagger. D66 sprak over hemelfietserij. CU: Heffen we het vliegveld op dan hebben we een ander discussie

De SP vond het een omslachtig verhaal om een vliegveld te verkopen. Dit zijn slecht enkele opmerkingen. Inhoudelijk was er veel kritiek.

Het ging in 2014 om een visiestuk. Nu om een statenstuk. Ook toen had men geprobeerd het los te koppelen van het vliegveld en het transferium. Net zo als nu. Maar een goed verstaander leest al op blz 3: Onze missie is de luchthaven en omgeving te ontwikkelen, enz

Dit in tegenspraak met het advies om de ontwikkelvisie niet te gebruiken om extra geld in de luchthaven te steken. Maar het tegendeel gebeurt.
De voormalige rijksluchtvaartschool wordt gerenoveerd voor 2,1 miljoen en past dan weer in de plannen van GAE “werelden verbinden” zie blz. 21 en 22 (ontsluitingsweg, rotonde, gebouwen weer deel van het centrale plein)

Het spook van het transferium waart ook nog rond. Of na het persbericht van gisteren niet meer??
Is de volledige haarlemmermeeraansluiting zoals in het statenstuk staat niet meer nodig als ik de nieuwe tekening zie? Het was als onderdeel van en voor het transferium met PenR nodig en niet voor de logistieke hub van flora Holland.

Over de Hub gesproken:
Het idee van een Logistieke Hub Flora Holland is ontstaan vanuit de bezorgdheid van de provincie over het aanzien en de onderbenutting van het bedrijventerrein. Onderbenutting van bedrijventerreinen zien we overal in de regio.
Distributieplanologische ontwikkelingen wijzen in de richting van overslag van groot vrachtvervoer op kleiner elektrisch vervoer aan de randen van de steden. Rijden op waterstof ligt nog erg ver weg.
De overheid kan hierin sturen door de steden beperkter open te stellen voor niet elektrisch verkeer (de zogenaamde venstertijden).
De realisatie van overslag faciliteiten is echter zeer branch-specifiek. De vraag is of de overheid dit kan en moet willen doen. Zou ‘de markt’ ook geld steken in een hub bij de Punt?.
Waarschijnlijk niet, omdat het veel te ver van Groningen en Assen ligt, om een efficiënt systeem met elektrische voertuigen in stand te houden.

Vraag is ook of men de nu al flink belaste kruising bij De Punt nog meer met vrachtverkeer moet belasten. Grote vrachtwagens kunnen beter doorrijden naar Groningen en daar overladen op kleine elektrische bestelwagens.

MDV  Wat is er aan de hand? Er is veel kritiek op GAE.GS laat een extra onderzoek doen of het vliegveld nog een bestaansrecht, een toekomst heeft. Het in mei beloofde resultaat wordt pas in september vrijgegeven.
Maar eerst moeten we beslissen of we gaan investeren in een waarschijnlijk failliet gaand vliegveld en de omgeving er van.
Waarom is het statenstuk naar voren gehaald en wachten we niet eerst het onderzoek af.

GS heeft een positieve grondhouding t.a.v. GAE. Maar is ook kritisch. Laat ze eerst maar eens gaan vliegen zei ex-gedeputeerde Van der Tuuk.
Is deze kritische noot nu met het vertrek van van der Tuuk verdwenen? Welk spel wordt er hier gespeeld?
Waarom is dit statenstuk naar voren gehaald?
De SP heeft hierover technische vragen gesteld.
Voor welke deelprojecten kan alleen voor de zomer nog EU of rijkssubsidie worden aangevraagd?
De lijst mochten we ontvangen.

Toch blijft het vreemd dat dit statenstuk naar voren is gehaald en niet op de agenda van 7 september kon blijven staan. Heeft er iemand zitten slapen of is er toch iets anders aan de hand?
Zijn de onderzoekgegevens er echt nog niet?
Liggen ze misschien ergens in een laatje?
Tot slot MDV keer ik terug naar het begin van de SP inbreng.

Wat is er werkelijk met de inbreng van 17 september gebeurd? Ik raad de statenleden aan om de commissievergadering na te luisteren.
U zult merken dat er niets of bar weinig mee is gedaan. Het is nog steeds bagger, luchtfietserij, fantasie,enz.

De SP ondersteunt nog steeds de PvdA woorden van de heer Beerda: "Dit stuk, dat hier voor ligt is van elke realiteit gespeend. Wat ons betreft, mijn eindadvies naar dit college zou dan ook zijn: trek het maar terug want hier kan je niets mee"

Reactie toevoegen

U bent hier