h

Staten zeer ontevreden over dagvergoeding ex-directeur Hillen van GAE

25 mei 2016

Staten zeer ontevreden over dagvergoeding ex-directeur Hillen van GAE

Foto: SP

De meerderheid van de Drentse Staten is zeer ontevreden over de exorbitante vergoeding die betaald is door Groningen Airport Eelde aan ex-directeur Hillen. De fracties laten onderzoek doen naar het vergoedingenbeleid van al haar verbonden partijen.

De SP stelde de andere fracties vandaag in de commissie een aantal vragen omdat ze niet tevreden was met de antwoorden van het college  (zie bijlage). De meeste fracties waren ontevreden over de hoogte van de vergoeding. De meerderheid was het er ook over eens dat de Staten  onderzoek doen naar het vergoedingenbeleid bij alle verbonden partijen. Er gaat geen brief van afkeuring naar de Raad van commissarissen van GAE.

Lees hier de bijdrage:

Uit de antwoorden op onze vragen over de extreem hoge dagvergoeding voor een interim directeur van Groningen Airport Eelde is ons het volgende duidelijk geworden.

-ondanks een bezoldigingsbeleid, waarin de Balkenendenorm stond opgenomen, was het mogelijk om via een inkoopconstructie een extreem hoge dagvergoeding te betalen voor de directeur.

-de Raad van Commissarissen het niet nodig vond om de aandeelhouders (100% in handen van overheden) over deze constructie in te lichten.

De SP fractie vindt dat zolang GAE in overheidshanden is moeten het reglement van de Raad van commissarissen en de Statuten van Groningen Airport Eelde N.V. zodanig zijn opgesteld dat al het personeel, ook externe inhuur, vallen onder de wet normering topinkomens (WNT).

-dat de RVC de aandeelhouders had moeten informeren over het aangaan van een, in onze ogen, graaiconstructie.

-GS namens de Staten een brief naar de RVC zou moeten sturen waarin ze haar afkeuring uitspreekt over het feit dat de RVC een dergelijke graaiconstructie goed heeft gekeurd en het niet nodig vond om hierover verder richting aandeelhouders te communiceren.

-GS de Staten informeert of er bij deze en andere verbonden partijen nog steeds de mogelijkheid bestaat dat er vergoedingen worden betaald boven de WNT norm.

Vragen aan de overige fracties:

1. Vindt u ook dat GS, namens de Staten, haar afkeuring richting de RVC over de betaalde dagvergoeding en het niet informeren van de aandeelhouders moet laten blijken?

2. Wilt u ook geïnformeerd worden of er bij onze verbonden partijen nog de mogelijkheid bestaat om boven de WNT norm vergoedingen te betalen en GS dit te laten onderzoeken/opvragen?

3. Heeft u nog een aanvulling op de brief (vraag1) en het informatieverzoek (vraag 2)?

Vragen aan het college van GS:

1. Hoe snel kan de brief van afkeuring de deur uit?

Reactie toevoegen

U bent hier