h

Bespreking FOC Assen

18 mei 2016

Bespreking FOC Assen

Foto: Planbureau voor de leefomgeving / www.drenthejournaal.nl

Tijdens de commissie omgevingsbeleid lieten de SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, en 50Plus duidelijk weten geen FOC in de periferie te willen toestaan. Alle insprekers (InRetail, MKB Noord, MKB Assen, IVBN, DTNP, Vanderveen en Bunt) deden een oproep aan de Staten om geen FOC bij het TT circuit te plaatsen.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat:

Allereerst onze dank aan de insprekers van vanmiddag. Stuk voor stuk een inbreng die wij ter harte moeten nemen en niet mogen en niet kunnen negeren. (De voorstanders ontbraken. Jammer, de SP had ze graag wat willen vragen.)

Afgelopen Zaterdag bij RTVDrenthe hing het 'Ja' omtrent het FOC in de lucht. De SP zei daar dat na de bijdrage van de SP het wel eens een 'Nee' kon worden.

De SP heeft namelijk vertrouwen in de realiteitszin en het gezond verstand van de Statenleden.

Elk Statenlid met een beetje gezond verstand zal een patiënt met flinke hoofdpijn niet ook nog even een harde klap op zijn kop geven.

Toch staan de Statenleden van Drenthe in meerderheid, zo lijkt het, op het punt precies dat te doen.

Het zou diep triest zijn als de Staten van Drenthe haar goedkeuring geeft aan een plan om de detailhandel in Drenthe op te zadelen met 20.000 m2 extra winkeloppervlak terwijl iedereen weet dat er juist vele m2 winkeloppervlak moeten verdwijnen.

In 2013 is er in opdracht de provincie Drenthe door Drooghtrommelen en partners onderzoek gedaan naar het effect van internetverkopen op de behoefte aan m2 winkelvloeroppervlak in Drenthe in 2020. Alleen al door internetverkopen is er zo'n 31.000m2 oftewel 18% minder winkelvloeroppervlak nodig in onze grootwinkelgebieden. Tel daar nog eens de krimp, de vergrijzing en de crisis bij op en we hebben het over een mega hoeveelheid teveel aan winkelvloeroppervlak.

Dus voorzitter, op de vraag wat wij van de eerste afweging van dit college vinden is het antwoord: Knap waardeloos.

Het college kijkt naar economische haalbaarheid, werkgelegenheid en spin-offs. Dat mag en is normaal gesproken ook prima, maar we hebben het hier over extra detailhandel in de periferie.

Extra m2 winkeloppervlak, extra leegstand, negatieve effecten op de bestaande winkels en de leefbaarheid in onze binnensteden. En deze factoren zijn juist van belang om mee te wegen.

Wat er moet gebeuren is dat we via onze verordening sturen op versterking van binnensteden en wijkcentra. En terughoudendheid zijn bij nieuwbouw van winkels in de periferie.

Onze huidige verordening voorziet daar al in.

Dat er nu geprobeerd wordt om ons te overtuigen dat een FOC geen weidewinkel is, maar toeristische attractiewaarde heeft, hadden we wel al verwacht. De wijze waarop dit college die meerwaarde van een FOC omschrijft is in onze ogen dan ook een klap in het gezicht van alle binnenstadsondernemingen die heel erg hun best doen om hun hoofd boven water te houden.

Elke binnenstad met zijn verschillende winkels, horeca en culturele instellingen heeft wat ons betreft ook toeristische attractiewaarde. Juist de verschillen hebben voor ons meerwaarde en hoeft, nee liever, moet niet, gegoten worden in één kitscherig concept waar dit college dan weer zoveel meerwaarde in ziet.

Voor de SP is het ogenschijnlijk gemak waarmee men omgevingsvisie en omgevingsverordening wil aanpassen om het FOC te realiseren niet acceptabel.

Reactie toevoegen

U bent hier