h

Van Nispen: toegankelijkheid recht staat op het spel door ontmanteling rechtbanken

13 oktober 2015

Van Nispen: toegankelijkheid recht staat op het spel door ontmanteling rechtbanken

Foto: SP

'De toegankelijkheid van het recht staat op het spel als we om financiële overwegingen rechtbanken ontmantelen.' Dat zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen na de hoorzitting in de Tweede Kamer over het voornemen om zeven vestigingen sterk in te krimpen. Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen worden in hun voortbestaan bedreigd. 'Dit is een heel slecht plan.'

Bij de hoorzitting spraken presidenten van deze rechtbanken, burgemeesters van deze steden, de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, individuele rechters, het OM en de advocatuur. Van Nispen: ‘Ik heb vandaag volgens mij 36 redenen gehoord om niet door te gaan met deze huisvestingsplannen. De tegenargumenten zijn juridisch, praktisch,financieel, sociaal van aard. Tegenover ál deze argumenten staat maar één argument om dit plan wel door te laten gaan: dat er bezuinigd moet worden. En zelfs dat argument is vandaag volledig onderuit gehaald,burgemeesters wijzen er op dat het afstoten van kantoorruimte misschien een bezuiniging oplevert voor de rechtspraak, maar niet voor de overheid omdat deze gebouwen financieel zullen blijven drukken op de rijksbegroting. Dit is kokertjes-denken en daar schieten we helemaal niks mee op. Niet doen dus.’

De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak liet eerder ook al weten dat de huisvestingsplannen ‘financieel gedreven’ zijn, als er niet zoveel bezuinigd zou moeten worden dan zouden deze voorstellen niet zijn gedaan. Van Nispen: ‘De opsteller van het plan zegt hier dus eerlijk dat men hiertoe gedwongen is door de bezuinigingen die door de VVD en de PvdA zijn opgelegd. Op geen enkele wijze bevordert dit plan de kwaliteit en de toegankelijkheid van de rechtspraak, terwijl het daar toch om zou moeten gaan.’

Van Nispen riep de rechtspraak-bestuurders op nadrukkelijker op te komen voor het belang van de rechtspraak: ‘U bent een onafhankelijke staatsmacht, maar voor de financiering bent u afhankelijk van de politiek. Dat is misschien een lastige situatie. Maar als zonder visie en zonder overleg met u door de minister besloten wordt dat er wel zomaar een deel van het budget af kan, dan kan en mag de rechtspraak dat niet zomaar accepteren als daarmee de toegankelijkheid verslechtert. Zeker niet als de rechters zélf massaal waarschuwen voor de kwalijke gevolgen voor de rechtszoekenden en de rechtspraak in het algemeen. Het protest klinkt luid, daar moeten we naar luisteren.’

Binnenkort wordt met de minister van Veiligheid en Justitie gedebatteerd over deze huisvestingsplannen en de financiering van de rechtspraak. De SP zal eisen dat in ieder geval eerst de evaluatie van de vorige reorganisatie (de Herziening van de Gerechtelijke Kaart) wordt afgewacht. Daarnaast moet ook de omvangrijke digitaliseringsoperatie eerst zorgvuldig worden ingevoerd, die naar verwachting op termijn besparingen met zich mee zal brengen. ‘Daarmee vervalt ook de noodzaak om nu al nóg meer te bezuinigen op de rechtspraak’, aldus Van Nispen.

Reactie toevoegen

U bent hier