h

Krijgt Drenthe een College van verliezers?

13 april 2015

Krijgt Drenthe een College van verliezers?

Volgens VVD-informateur Peter Snijders ligt de combinatie VVD, PvdA, CDA, CU het meest voor de hand voor het nieuw te vormen College van
Gedeputeerde Staten. Daarmee zou Drenthe het meest gebaat zijn. Naar de mening van SP fractievoorzitter Ko Vester een voorstel dat voorbij gaat aan de verkiezingsuitslag. ''De partners in de vorige coalitie zijn fors afgestraft. Zowel VVD als PvdA verloren in Drenthe. Ook het CDA verloor stemmen, hoewel men de zes zetels wist te behouden. Op deze manier krijgen we een coalitie van verliezers.

Het voorstel van de informateur komt erop neer dat men totaal voorbij gaat aan de uitspraak van de kiezer.
Zo wordt het 'The loser takes it all'. Hoe kun je op deze manier nog aan de mensen die het vertrouwen in de politiek verloren hebben, met droge ogen vertellen dat democratische verkiezingen belangrijk zijn en dat hun
stem telt. De zittende coalitie wordt weggestemd, maar men gaat gewoon door en laat enkele partijen aanschuiven''.

De SP verwacht dat een College van VVD, PvdA, CDA en CU, dat vooral wil voortborduren op het ingezette beleid, opnieuw geen oplossingen zal weten te vinden voor belangrijke kwesties zoals de windmolens, de aansluitingen van de N34, het transferium De Punt en de aanpak van vliegveld Eelde. Naar de mening van de SP is het bovendien van groot belang dat de provincie
werk gaat maken van sociaal beleid en meer inzet gaat leveren voor werkgelegenheid. Vester: "Als SP blijven wij bereid zitting te nemen in een nieuw College om zodoende het beleid te vernieuwen. Dat is van groot
belang voor Drenthe''.

Reactie toevoegen

U bent hier