h

Rekenkamer rapport

6 november 2013

Rekenkamer rapport

 

Provincies negeren sombere vooruitzichten Groningen Airport Eelde
 

Wordt het ooit wat met vliegveld Eelde? De Noordelijke Rekenkamer zet in haar rapport ‘Provinciale betrokkenheid bij Groningen Airport Eelde’ de ontnuchterende feiten op een rijtje. Kostendekkende exploitatie van GAE is niet op afzienbare termijn te verwachten. Reële risico’s blijven buiten beeld in de businessplannen. De regionaal-economische betekenis van de luchthaven is beperkt en dus allerminst een toppertje in de noordelijke economie.  Gedeputeerde Staten schiet in een reeks van jaren tekort in de informatievoorziening aan Provinciale Staten, waardoor een debat over nut en noodzaak van de luchthaven steeds maar niet plaats vond.

 

Voor de SP-fractie staat er eigenlijk weinig nieuws in het rapport, maar de fractie is wel erg blij met de conclusies. Ko Vester: ‘Jarenlang heeft de provincie de kop in het zand gestoken. Er ligt inmiddels een verlengde startbaan van 2500 meter voor 18 miljoen, maar de grote vliegtuigen en de grote aantallen passagiers waarvoor zo’n baan handig is hebben we hier nog niet gezien. En de vraag is of ze ooit zullen komen. We subsidiëren al lege stoelen om goedkope vliegmaatschappijen te lokken. Toch is het eind nog niet in zicht. In de nieuwe voorstellen van GAE zou de provincie mee moeten betalen aan een plan voor een lijnverbinding naar een luchthaven waarvandaan je verder kunt vliegen naar bestemmingen wereldwijd. Een plan dat mooi klinkt, maar waarvoor de rekenkamer becijfert dat dit bij gebrek aan voldoende passagiers een kort leven beschoren zal zijn.’

 

In provinciale staten benadrukte de SP de afgelopen jaren keer op keer dat er een reëel plan voor Eelde moet komen, zonder dat er steeds weer geld bij moet. Mede door de SP werden kritische rapporten over vliegveld Eelde, ondermeer van luchtvaart econoom Philippe Boucher aan de orde gesteld. Bij begrotingsbehandelingen sprak de fractie haar verbazing uit over bezuinigingsmaatregelen met grote gevolgen voor inwoners van Drenthe, terwijl de provincie geen enkel vraagteken plaatst bij de miljoenen voor de verlenging van de baan bij Eelde.

 

Vester: ‘Eelde lijkt eerder een bodemloze put, dan een potentiëel economisch wonder. Gedeputeerde Staten hebben de afgelopen jaren helaas hun taak verwaarloosd om de Staten voldoende en tijdig te informeren rond de luchthaven, zo blijkt uit het rapport van de Rekenkamer. Het gaat immers om heel veel belastinggeld en een voorziening die weliswaar bescheiden maar wel van publiek belang is. Naar onze mening dient GS verantwoording af te leggen over haar lakse rol. En wij vinden dat de provincie moet stoppen de luchtkastelen van het vliegveld over de verwachte groei van het aantal passagiers klakkeloos te geloven. Eelde is geen knooppunt in verkeersstromen en zal dat naar alle waarschijnlijkheid ook niet worden. Voorlopig ‘pas op de plaats’ met nieuwe infrastructuur’.

 

Klik hier voor het rapport van de rekenkamer

Reactie toevoegen

U bent hier