h

Bereikbaar en betaalbaar busvervoer

4 juli 2012

Bereikbaar en betaalbaar busvervoer

De SP-fractie heeft tijdens de bespreking van de busdienstregeling voor 2013 in de commissie
Omgevingsbeleid erop aangedrongen dat Drenthe goed bereikbaar blijft. Bij de SP staat de bereikbaarheid binnen de provincie voorop. De voorgestelde maatregelen voor een bezuiniging van 6,2 miljoen euro ( 4 miljoen via de dienstregeling en 2 miljoen via tariefmaatregelen) verdelen de pijn wel eerlijk volgens Statenlid Louise Smits, maar het had natuurlijk nooit zover mogen komen.

Dit keer worden in de dienstregeling nog geen lijnen opgeheven, wel aangepast qua frequentie en type bus. Het OV-bureau had de afgelopen jaren al meerdere malen last van tekorten doordat met name de reizigersopbrengsten tegenvallen. Dit is de derde keer in korte tijd dat er bezuinigd moet worden om de tekorten op te vangen. De SP signaleert dat als je bezuiniging op bezuiniging stapelt, het risico groot wordt dat je mensen uit het OV jaagt. En dat als reden aangegrepen gaat worden voor een nieuwe bezuinigingsronde. De SP heeft erop aan gedrongen dat de tekorten niet moeten worden opgelost door middel van tariefstijgingen voor ouderen en jongeren. Gedeputeerde Brink is gevraagd om mat andere oplossingen te komen.

De SP heeft aangekondigd bij het ingaan van de dienstregeling in december 2012 een meldpunt te zullen openen waar reizigers hun klachten kwijt kunnen. Het OV-bureau stelt op 12 juli a.s. de dienstregeling formeel vast na alle betrokken partijen te hebben gehoord. Wordt vervolgd.

U bent hier