h

SP: Pak misbruik provinciale subsidies harder aan

26 mei 2012

SP: Pak misbruik provinciale subsidies harder aan

“Niet minder, maar betere controle. Niet af en toe eens een keer steekproefsgewijs maar diepgaand. Helaas is het nodig”, vindt SP statenlid Erik van Eekelen. De afgelopen jaren kwamen diverse fraudezaken rond subsidies aan het licht. En lang niet altijd doordat de provincie goed opgelet had. De SP verwees tijdens de commissie vergadering ondermeer naar de subsidie voor het NIC waar gesjoemeld was met de aankoop van paardenboxen en hindernissen.

Het College van Gedeputeerde Staten wil juist afstappen van al te veel controle. Het beleid moet meer op basis van vertrouwen en afspraken, zo stelde gedeputeerde van der Tuuk in het debat in de commissie rond misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidies.

SP-er van Eekelen: “Misbruik van subsidies en fraude in het algemeen is een ernstig maatschappelijk probleem. De Kamer van Koophandel waarschuwde bedrijven van de week nadrukkelijk voor spookfacturen en andere oplichterij. We hebben net de kwestie van zorgboerderij Diogenes, waar justitie diverse verdachten heeft opgepakt. Ook binnen de provincie was er van alles te doen. Vorig jaar bijvoorbeeld over het organisatiecomité van 5 mei, gerommel binnen Eurochamp. En er zijn meer voorbeelden.
De provincie gaat er te makkelijk vanuit dat het wel goed zit met de organisaties waar men mee samenwerkt. Dat bestuurlijk Drenthe klein is, betekent echter niet dat niemand in de fout kan gaan. En het gegeven dat er steeds vaker op gesubsidiëerde projecten ingeschreven kan worden door iedereen die zich opwerpt als vakkundig bedrijf, hoeft ook niet te betekenen dat er geen kaf onder het koren zit’’.

U bent hier