h

Discussieavond Bethesda ziekenhuis 20 februari

13 februari 2012

Discussieavond Bethesda ziekenhuis 20 februari

Ziekenhuis Bethesda is per 1 januari gefuseerd met het Scheper Ziekenhuis. Op dit moment wordt door KPMG Plexus onderzocht welke zorg het beste op welke plaats kan worden aangeboden. Het advies is in april gereed.

Het is nu tijd voor discussie zodat op- en aanmerkingen nog kunnen worden meegenomen en nieuwe inzichten kunnen worden geboden. Daarom organiseert de SP een discussieavond op maandagavond 20 februari in Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. U bent van harte welkom. Er is een beperkt aantal plaatsen en vol is vol.

Efficiënter werken
De zorg staat onder druk. De kosten zijn te hoog vindt de landelijke overheid. Daarom heeft ze een plafond gesteld aan de uitgaven. Ondertussen neemt de vraag naar zorg toe. Dus dat betekent: met minder handen, meer aan het bed; tegen dezelfde kosten meer doen. Samenwerken is altijd goed, maar verdergaande fusie vaak niet. 15% van de fusies blijkt maar succesvol te zijn. De minimale optimale omvang is vaak allang overschreden. Grotere bedrijven worden logger. En het lijkt wel of wij, gefixeerd op kosten, vergeten dat goede zorg ook iets oplevert: een gezonde bevolking die steeds langer werkt en productief is.

Kwaliteit en bereikbaarheid
Iedereen begrijpt, dat hoe vaker je iets doet hoe handiger je er in wordt. Niemand is er tegen, dat complexe zorg niet door ieder ziekenhuis geboden wordt. Dat gebeurt nu ook al, bepaalde complexe zorg wordt alleen aangeboden in academische ziekenhuizen. Maar er worden steeds meer volumenormen gesteld, waardoor kleinere ziekenhuizen hun bestaansrecht dreigen te verliezen. En wat denkt een thuisbevallende vrouw, die onverwacht problemen krijgt, van de sluiting van de afdeling acute verloskunde in het Diaconessenziekenhuis in Meppel?

Discussieavond
De fusie en alles wat daarmee samenhangt kan ter sprake worden gebracht op een discussieavond, die door de SP Hoogeveen wordt georganiseerd. H. van Gerven (Tweede Kamerlid SP) en K. Donkervoort (Raad van Bestuur Zorggroep Leveste Middenveld) zullen uitvoerig op de materie ingaan. De overige panelleden: K. Smid (gemeente Hoogeveen), M. Haveman (Achmea verzekeringen), M. de Vries (Ondernemingsraad Ziekenhuis Bethesda) en dr. H. de Boer (stafvoorzitter Ziekenhuis Bethesda), zullen vervolgens in de gelegenheid worden gesteld kort te reageren. Tijdens de pauze krijgt u de gelegenheid vragen op papier in te dienen, die na de pauze worden behandeld. Dan kunnen er ook mondeling vragen worden gesteld.

De avond wordt gehouden op maandag 20 februari 2012 in het ziekenhuis Bethesda.
Zaal open: 19:00 uur
Aanvang: 19:30 uur.
Er is een beperkt aantal plaatsen in de zaal en vol is vol!

U bent hier