h

Noord-Nederland rijp voor opslag kernafval?

20 oktober 2010

Noord-Nederland rijp voor opslag kernafval?

Weeklog Dennis de Jong

Op 7 oktober liet Greenpeace een paar containers met radioactief materiaal voorrijden bij het Europees Parlement. Daarmee wilde deze organisatie de aandacht vestigen op nieuwe voorstellen van de Europese Commissie over de opslag van radioactief afval. Door een flink aantal soorten afval uit te sluiten van haar voorstellen, probeert de Commissie de opslag van kernafval te vergemakkelijken, en daarmee het gebruik van kernenergie te stimuleren. Natuurlijk ga ik dit scherp in de gaten houden en aan de kaak stellen, als de voorstellen inderdaad zo onzorgvuldig zijn als Greenpeace nu stelt.

Het is een vaak vertoond trucje: als je een andere definitie gebruikt, is er opeens geen probleem meer. Zoiets probeert de Commissie waarschijnlijk ook, als het gaat om de opslag van kernafval. Opeens worden sommige vormen van laag-radioactief afval buiten beschouwing gelaten. Daarmee wordt de totale voorraad afval kunstmatig verminderd en wordt het gemakkelijker opslagplekken te vinden.

De Commissie is al langere tijd voorstander van opslag ver onder de grond. De zoutkoepels in Noord-Nederland zouden dan ook in aanmerking kunnen komen. Greenpeace wijst er echter op dat er nog weinig bekend is over de lange termijn effecten van dergelijke opslag. Bovendien is er het voorbeeld van de opslag van radioactief materiaal in een zoutmijn in het Asse-gebergte in Nedersaksen, Duitsland. Daar traden allerlei onvoorziene effecten op en de mijn moet nu ontruimd worden. Er zijn al metingen van radioactief pekel door vrijkomende straling. Kortom, meer onderzoek naar de effecten op lange termijn is zeker geen luxe!

In Brussel is er een machtige lobby pro kernenergie. Ik krijg regelmatig mails van allerlei kernenergie organisaties. Het is dan ook niet verrassend dat de Commissie onder invloed staat van die lobby en via allerlei trucs probeert kernenergie te bevorderen. Zodra het Commissievoorstel beschikbaar is, kunnen we zien of Greenpeace gelijk heeft. Als dat zo is, zullen we dit zowel in Brussel als in Den Haag en in de provincies direct aan de kaak moeten stellen: anders zitten Drenthe en Groningen, zeker met het huidige kabinet, voor je het weet opgezadeld met Europees kernafval. Dat moeten we niet laten gebeuren!

U bent hier