h

Tranen met tuiten over Eelde

12 oktober 2008

Tranen met tuiten over Eelde

ASSEN – Wat is de toekomst van vliegveld Eelde, of beter gezegd van “Groningen Airport Eelde (GAE)”, zoals het vliegveld officieel te boek staat. Heeft het nut grof te investeren in baanverlenging of is het beter het vliegveld naar een lager niveau af te bouwen? De SP kiest voor het laatste.

Vier jaar geleden wisten de Drentse Staten het wel. Op eigen benen zetten dat vliegveld. En eerst flink investeren in baanverlenging. Daarmee zouden grotere vliegtuigen Eelde ook aan kunnen doen. Belangrijk voor de economie. Bovendien zou het hele vliegveld daarmee uit de rode cijfers komen, zo hoopte men.
Samen met het rijk maakten de provincies Groningen en Drenthe, Assen, Tynaarlo en stad Groningen een deal. Vliegveld Eelde zou een zelfstandig bedrijf worden, met de lokale overheden als aandeelhouders. Bovendien verplichtten de aandeelhouders zich gedurende tien jaar ieder jaar een miljoen bij te dragen aan GAE.
,,Het is echter onwaarschijnlijk dat GAE ooit zonder subsidie kan draaien. Baanverlenging is een vlucht naar voren, die het vliegveld vermoedelijk niet zal redden’’, hield SP-er Oosterlaak de commissie Bestuur, Financiën en Economie voor. Het besluit van 2004 nog 10 jaar lang tonnen bij te dragen aan GAE is ook een arrogante manier van denken, aldus de SP-er. ,,De Drentse politiek, met de VVD en PvdA voorop, meenden destijds over het eigen graf heen te moeten regeren. De nu gekozen volksvertegenwoordiging zit nu opgescheept met dit besluit uit het verleden. Een besluit waarbij men geprobeerd heeft elke heroverweging onmogelijk te maken’’.
De SP verzocht vorig jaar dan ook om opheldering over de bijdrage van de provincie Drenthe aan GAE ook in het licht van de ontwikkelingen. Inmiddels lopen er rechtszaken van omwonenden tegen GAE vanwege vermeende ontduiking van Europese regels. De vliegtax werd ingevoerd. En de brandstofprijzen zijn een paar keer over de kop gegaan. Ondanks toezeggingen is het GS nog niet in staat gebleken een visie te geven, wat voor toekomst GAE zou hebben.

Meerdere fracties zitten inmiddels in de maag met GAE en het gestuntel van Gedeputeerde Staten dat er maar niet in slaagt informatie op tafel te krijgen. Een motie van het Drents parlement dat GS opriep om voor de zomer van 2008 met een actuele visie op de luchthaven te komen werd door VVD-Gedeputeerde Bats niet nagekomen. ,,Gedeeltelijk een spel. Want er is natuurlijk heel veel informatie. Het jaarverslag kan iedereen zo downloaden’’, meent Oosterlaak. ,,Bovendien is Drenthe nog steeds vertegenwoordigd in de Raad van Commissarissen. Dus ik geloof er eigenlijk niks van dat Bats ons niet zou hebben kunnen inlichten’’.
In de krant is het nu tranen met tuiten van de PvdA. Men is het helemaal zat dat Drenthe op afstand is gezet. ,,We moeten maar eens kijken of we niet van de luchthaven afmoeten in 2013’’, zo laat PvdA fractievoorzitter Veenstra weten. Oosterlaak: ,,Berouw komt na de zonde. Als je zo’n bedrijf zelfstandig maakt, dan moet je het niet gek vinden dat ze hun eigen weg gaan. Ik wil nu echt heel snel weten of er aanleiding is te denken dat GAE ooit uit de rode cijfers zal komen, of de optie baanverlenging niet van de baan kan en in hoeverre de provincie van de deal met GAE afkan.’’

U bent hier