h

Maak pas op de plaats met “promotie Drenthe”

18 december 2007

Maak pas op de plaats met “promotie Drenthe”

Meer dan een miljoen per jaar. “Marketing Drenthe” gaat de komende jaren dat geld aan promotie voor Drenthe uitgeven. Wat er precies met dat miljoen gaat gebeuren blijft onduidelijk. Gedeputeerde Looman kon voor Provinciale Staten geen plan op tafel leggen. Volgens de SP is het daarom beter nu pas op de plaats te maken. ,,Op deze manier zijn we zo een paar miljoen verder en is er niks bereikt’’, vindt SP-fractievoorzitter Philip Oosterlaak.

Rode stenen. Gelikte glossy’s, met de tekst “Drenthe, exclusief Wonen”. En vooral niks concreets. Een imago-campagne over het wonen, werken en recreëren in Drenthe. Veel meer dan dat en de boodschap dat er vooral mensen met geld naar Drenthe gehaald moeten worden kon Marketing Drenthe de afgelopen weken niet melden over de campagne. Haastig tegengesproken door de gedeputeerde Looman. ,,Iedereen is natuurlijk welkom in Drenthe. Niet alleen rijken’’, meende de PvdA-gedeputeerde.
Oosterlaak had er bij de behandeling in Provinciale Staten weinig goede woorden voor over. Niet alleen omdat de campagne zich vooral lijkt te richten op yuppen om de duurdere etablissementen vol te laten stromen. ,,Aan deze campagne zit kop noch staart. Vage verhalen. Provinciale Staten hebben zich de afgelopen jaren, ook voordat wij in de Staten kwamen, nooit ervoor uitgesproken dat er een campagne moet komen die ook het wonen en werken in Drenthe moet promoten. Dat is de opvatting van de gedeputeerde, maar dat is hier nooit besloten. De gedeputeerde zet de Staten op het verkeerde been. Verder is nog steeds geheel onduidelijk wat de doelstelling van de campagne is, wat er precies gepromoot moet worden, wie precies de doelgroep is, of welke resultaten gehaald moeten worden’’. De SP-er wees er verder op dat de provincie geen poot heeft om op te staan, indien achteraf blijkt dat Marketing Drenthe het geld nutteloos uitgegeven heeft.

Volgens de SP-fractie kan het nuttig zijn dat de provincie nadenkt hoe het toerisme in Drenthe ondersteund kan worden. Heel veel mensen verdienen immers hun boterham in de recreatie. Maar dan moet er wel een plan zijn wat de provincie precies met een promotie-campagne wil. ,,Zomaar een miljoen aan Marketing Drenthe overhandigen met de boodschap “doe er iets leuks mee” is wat er feitelijk gebeurt’’, meent Oosterlaak. De SP stond echter alleen in de kritiek. Wel lieten behalve SP en de PvdA ook de andere partijen weten dat er niet alleen een campagne gericht op de rijken moest komen.

U bent hier