h

Regioconferentie najaar 2004

21 november 2004

Regioconferentie najaar 2004

Op 20 november 2004 vond in het theater De Lawey in Drachten de regioconferentie voor Groningen, Friesland en Drenthe plaats. Voor Emmen waren hiervoor afgevaardigd Wim, Mark, Rob en Gerda. Namens Coevorden Willo en Martin. Na aankomst werd onder het genot van een bak koffie of thee naar keuze met een heerlijk stuk Friese cake oud-bekenden begroet en de laatste nieuwtjes gedeeld. Om klokslag 11 uur vond de aftrap plaats.

De groep werd gesplitst in Fryslan en Groningen/Drenthe. Hennie Hemmes en Rick Denkers legden verantwoording af over de werkzaamheden en resultaten van Statenfractie en Regiobesturen van respectievelijk Groningen en Drenthe. De conclusies hierbij zijn dat het, op een hobbeltje hier en daar na, het goed gaat met de SP in de noordelijke provincies. Ook inhoudelijk wordt flink aan de weg getimmerd en laten wij als SP een kritisch geluid horen. De verwachting is dat ook Drenthe aan de volgende provinciale verkiezingen mee zal doen. Maar ook tot dan zullen wij meedenken, stelling nemen en, waar mogelijk en nodig, van ons laten horen. Het Provinciaal Overleg zal gebruikt worden om afstemming en samenwerking tussen de afdelingen onderling te bevorderen.

Na de lunchpauze was het woord aan Harry van Bommel. In een helder betoog, zoals we dat van Harry gewend zijn, zette hij in 30 minuten uiteen waarom er een alternatief voor het neoliberalisme moet komen. Volgens Harry kenmerkt het neoliberalisme zich door een liberale kijk op de economische ontwikkelingen (toenemende marktconcurrentie op allerlei terreinen binnen de samenleving) gecombineerd met een conservatieve houding ten opzichte van de onderlinge verhoudingen. Hierdoor worden de inkomensverschillen tussen arm en rijk vergroot. Dit doet zich voor op alle terreinen van de maatschappij: koopkracht, gezondheid, onderwijs, mobiliteit enz. Het huidige kabinet creëert zijn eigen problemen en lost ze daarna op voor rekening van de bevolkingsgroepen met de minste draagkracht.

Dezelfde ontwikkeling zien we terug op Europees niveau, waar het Nederlands beleid in steeds toenemende mate afhankelijk van wordt. Hierbij refereerde Harry aan de Bolkenstein richtlijn, waarbij we gedwongen worden alle sectoren, ook de dienst- en hulpverlening, via het marktprincipe te organiseren.
Als we niet uitkijken is het gedaan met de solidariteit. Op dit moment kan het kabinet niet meer rekenen op draagvlak vanuit de samenleving. Als er op dit moment verkiezingen zouden zijn zou er een coalitie van PvdA, SP en Groen Links mogelijk zijn. De SP heeft een goed alternatief voor het huidige beleid klaar liggen. Het is aan ons om in de afdelingen deze boodschap te verspreiden en toe te lichten.

Na het betoog werd er aan de hand van drie stellingen (vrij vertaald) gediscussieerd.

  1. wanneer we wegkijken en het aan de conservatieven overlaten krijgen we burgeroorlog;
  2. het lijkt alsof er een strijd is tussen religies, maar het is gewoon een oude klassenstrijd;
  3. zoals Marx al zei; het liberalisme schept een wereld naar het eigen beeld.

Veel aanwezigen vinden de term burgeroorlog te ver gaan en polariserend. Dat er problemen zijn is echter duidelijk. Over stelling 2 waren de meningen verdeeld. Een groot deel van de in Nederland wonende islamieten zitten in de onderste laag van de maatschappij. Geconstateerd wordt echter ook dat de strijd zich met name manifesteert tussen allochtonen en autochtonen binnen dit segment.

Stelling 3 bleek een lastige omdat iedereen iets anders onder liberalisme verstaat. Harry stelde voor om ons te beperken tot het socialisme, wat al lastig genoeg is. Wat we nodig hebben is solidariteit en een herstel van de mens als uitgangspunt van de samenleving.

Na een toelichting op de activiteiten en cursuskalender door Paulus Janssen werd onder het genot van een drankje nog nagediscussieerd en plannen gemaakt voor de komende tijd.

Voor mij zelf was het een inspirerende dag, waarop ik weer veel nieuwe mensen heb leren kennen, mijn netwerken heb kunnen uitbreiden en afspraken kunnen maken met omliggende afdelingen en deskundigen binnen onze partij. Er hing een sfeer van respect voor anderen, optimisme en gedrevenheid, waarbij ook ruimte was voor humor en plezier. Een sfeer die bij andere partijen vaak ontbreekt. Ik kijk nu al uit naar de volgende bijeenkomst.

Gerda van Etten

U bent hier