h

SP en veeboer gaan eendrachtig sluipmoordenaar te lijf

21 juli 2004

SP en veeboer gaan eendrachtig sluipmoordenaar te lijf

Bij vluchtige beschouwing lijkt het daar in de berm van de autoweg Emmen-Drachten wel alsof een klein gezinnetje leuk bloemetjes aan het plukken is. Maar de werkelijkheid is aanzienlijk grimmiger. Hier, onder de rook van Beilen, wordt een strijd op leven en dood gestreden. De vijand heet jacobskruiskruid, een fraai geelbloeiende plant, die echter akelig giftig is. En op termijn zelfs dodelijk kan zijn.

"Het is een sluipmoordenaar", bezweert veehouder Jan Bos. Pal naast het talud, waar het kruiskruid uitbundig bloeit, ligt zijn land. En Bos heeft daar dit jaar voor het eerst de gevreesde plant zien opduiken. Hij is als de dood dat het jacobskruiskruid langs de berm zijn zaden over zijn land uitstort. Dat verklaart zijn gelegenheidspact met de afdeling Midden-Drenthe van de Socialistische Partij (SP). De SP, in de persoon van Corrie Scholtheis, beklom gistermorgen samen met Bos en diens zoon het talud om bij wijze van symbolische actie het kruiskruid met wortel en tak uit te roeien. Dat valt nog lang niet mee, want de plant is zeer gehecht aan zijn ondergrond en laat niet zo maar los.

Scholtheis is bar slecht te spreken over de provincie en over de gemeente Midden-Drenthe. Nadat het jacobskruiskruid vorige zomer al tot commotie leidde in Drenthe, gaf de provincie een folder uit waarin wordt gewaarschuwd voor de plant. Ook bevat het schrijven aanbevelingen inzake verdelging. "Maar zelf is de provincie op haar eigen terrein erg laks. Er wordt veel te laat gemaaid", zo stelt Scholtheis vast, wijzend op de gele bloemenzee in de berm.

De SP wil dat in ons land, net als hier en daar elders in Europa, een verdelgingsplicht wordt ingesteld alsmede een verbod op de verkoop van zaden. Het gif van de plant hoopt zich op in de lever van dier en mens en kan op de langere termijn dodelijk zijn. "De ellende en de schade zijn niet te overzien als je vee er door wordt getroffen", betoogt Bos. "Dan steven je rechtstreeks op een financiële ramp af".

©DvhN 15-07-2004; Willem van Hamersvelt

U bent hier